TERVEHENKINEN TYÖYHTEISÖ

Hanki itsellesi kunnollinen työpaikka!

Haluatko työpaikan, jossa työ on ensisijainen selvä ykkönen?  Työ on keskiössä ja kanssakäyminen mukavaa, mutta työpaikka ei ole olohuone.  Haluatko työyhteisön, jossa työtä arvioidaan asiallisesti ja ammatillisesti eikä arvioita tehdä tai tulkita loukkauksiksi?  Ja haluat varmaan yhteisön, joka tekee työtä yhdessä eikä ajaudu joutaviin vastakkainasetteluihin.

Miten hommataan kunnollinen työpaikka?

Työpaikoilla on ilmiömäinen taipumus unohtaa ydintehtävänsä ja alkaa elää omaa elämäänsä sosiaalisena yhteisönä. Työpaikat ovat kuitenkin olemassa ensisijaisesti tehdäkseen työtä, tavoittaakseen tietyn päämäärän.  Vaikka ihmisten keskinäiset suhteet ovat tietysti tärkeitä, työyhteisön pitäisi pysyä järjissään. 

Jos yhteisö ei keskity työhön, yhteisöllä on taipumusta mennä vinoon. Sosiaaliset tarpeet, hyväksynnän hakeminen, pelot, kilpailu, kateus, ryhmien muodostus tai muu alkavat mennä työteon ohi.  Säännöt, ohjeet, työnjako, auktoriteettien ja julkisuuden pelko tai perinteet tulevat tärkeämmäksi kuin työ, jonka vuoksi koko yhteisö on olemassa. Ammatillinen ja asiallinen keskustelu työyhteisössä vaikeutuu, kun työhön liittyvät havainnot aletaan kuulla yksittäisiin ihmisiin liittyvinä.

Meidän täytyy tehdä työyhteisöstämme tervehenkinen.

 

TERVEHENKINEN TYÖYHTEISÖ– nettikoulutus

Koulutus on tarkoitettu työntekijöille ja esimiehille, luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneille, eli niille ihmisille, jotka haluavat pitää huolta että heidän yhteisönsä on järjissään – eli töissä. 

Useimmat työpaikkojen ongelmista ovat rakenteellisia, liittyvät työtehtäviin, työnjakoon ja valtuuksiin, ohjeisiin, arkikäytäntöihin tai perustehtävän ymmärtämiseen; ne ovat ratkottavissa. Pienimuotoiset konfliktit tai kohtuulliset ristiriidat eivät kerro, että yhteisö olisi kehno.  Ne ehkä kertovat jopa päinvastoin, että työyhteisö on liikkeellä.   

Monen monta hankaluutta kuitenkin syntyy, jos työyhteisö ei toimi ammatillisesti: yhteisö ei enää käsittele normaaleja arjen ongelmia työn rakenteisiin vaan yksittäisiin ihmisiin liittyvinä. Sinänsä terve sosiaalisen turvan, arvostuksen tai aseman varmistaminen alkaa ohjata yhteisön jäseniä työnteon sijasta, ja saamme varmasti aikaan ongelmia…

Tämä koulutus  auttaa yhteisöjä  pysymään kiinni perustehtävässä, käymään kinkkistenkin kysymysten kimppuun hyvässä hengessä.  Tervetuloa ongelmat!  Täällä ollaan!

Koulutus palvelee parhaiten ihmisiä, jotka ovat valmiita ponnistamaan myös itse.

Tämä koulutus sisältää neljä luentokokonaisuutta, joista jokainen sisältää useita osia.  Koulutukseen sisältyy keskustelutehtäviä tai yksin suoritettavia tehtäviä.  Jos mahdollista, tee myös harjoitukset. Ne muuttavat tietoa käytännön taidoiksi. Yhteisöihin liittyviä ongelmia on odotettavissa tulevaisuudessakin, joten vaivannäkö kannattaa!

  

TERVEHENKINEN TYÖYHTEISÖ

 

Koulutusosio 1:  Työyhteisö, työntekijän ja esimiehen roolit 

Video 1: Miten rakentuu ns. työyhteisön henki? Miksi mukavat ja fiksut ihmiset eivät aina käyttäydy fiksusti?

Video 2: Mihin suuntaan kehittyä? Työntekijän ja alaisen rooli

Video 3: Esimiehen psykologinen tehtävä työyhteisössä Erilaisia ihmisiä ja rooleja työyhteisössä

 

Koulutusosio 2: Hyvät puhetavat ja keskustelun edistäminen

Video 1: Moitteiden esittäminen; Jos sinua moititaan..

Video 2: Kiitoksen esittäminen; Kiitoksen vastaanottaminen

Video 3: Kehotus keskusteluun vaikenevassa ryhmässä; Miten auttaa puhumatonta yhteisöä?

Video 4: Paljon puhuvat yhteisöt – ja joitakin ongelmia; Voiko juoruamista tulkita positiivisesti?

 

Koulutusosio 3: Erilaisuus, oikeudenmukaisuus, kateus, syntipukit ja klikit

Video 1: Onko erilaisuus rikkautta?  Mikä on hyvää, mikä huonoa erilaisuutta? Käsityksemme oikeudenmukaisuudesta

Video 2: Mitä kateus oikein on?  Mitä tehdä kateudelle?

Video 3: Syntipukit ja klikkiytyminen

 

Koulutusosio 4: Masennus ja apea työpaikkailmapiiri

Video 1: Masennusta on kahta lajia;  Mistä masennus tulee ja minne se menee?

Video 2: Onko masennus myös tapa?  Miten työstää omia tunteita?

Video 3: Automaattinen tapa reagoida; Miten suojautua negatiivisuudelta?

 

MITÄ TULOKSIA SAAT TÄMÄN KOULUTUKSEN OSALLISTUJANA? 
  • Työyhteisösi on jäsentyneempi kuin ennen, koska yhteisön jäsenet ovat keskustelleet perustehtävästä, selkiinnyttäneet roolejaan, vastuitaan ja velvoitteitaan työntekijöinä ja esimiehinä. Pelisäännöt työpaikalla ovat selvemmät.


  • Tiedätte minkälainen käytös on yhteisössä tervetullutta ja rikastavaa moninaisuutta ja mitä ei pidä hyväksyä.
  • Yhteisösi näkee hyväntahtoisen, asiakeskeisen palautteen antamisen ja vastaanottamisen ammattitaitoon kuuluvana tehtävänä.
  • Yhteisössäsi tunnistetaan mahdollinen tapa-apeus, sen haitallisuus ja keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen.
  • Työyhteisössäsi on entistä enemmän innostuttu aikuisuudesta…
  • Työn suhde yksityiselämään on jäsentyneempi kuin ennen, ja se antaa sinulle energiaa.
  • Henkilökohtainen elämäsi voi muuttua askelta onnellisemmaksi, koska koulutuksen ajattelutapaa siirtyy myös henkilökohtaiseen elämään.

 

Kiinnostaako?  Ota yhteyttä kirjoittamalla sähköposti osoitteeseen heiske@heiske.fi
 

Ohjaaja Mirka Puputti, Tapailakoti, Janakkala:

Olemme koulutusten jälkeen alkaneet puhua palavereissa enemmän ja kuunnella paremmin kuin aikaisemmin, ja ilmapiiri on parantunut. Koulutuksissa meistä tuntui, että meidän tilanteemme on ainutlaatuinen ja meidän kokemuksillamme on arvoa. Pirkko Heiske on asiantunteva, mutta hän ei puhunut ylhäältä alaspäin, vaan me etsimme ratkaisuja yhdessä. Koulutuksissa on avoin ja rento ilmapiiri.  Pirkko tarttuu suoraan ongelmiin, selittää niitä psykologisesti ja luo tunnelman, jossa ratkottava ongelma näyttäytyy hyvien ihmisten kehitysvaiheena eteenpäin. Koulutuksen toteutus havainnollistaa niitä vuorovaikutustaitoja, joita koulutuksessa opetetaan, ja olemme voineet analysoida koulutustilannetta itseäänkin. Me olemme päässeet eteenpäin ryhmänä ja minä esimiehenä. Me olemme todella oppineet uusia keinoja.

 

Jaana Luostarinen, nuorisotyöntekijä, Savonlinna:

 Pirkko otti työyhteisöjä käsittelevällä luennolla kontaktia niin, että yleisö lähtee mielellään mukaan. Hän kuvasi osuvasti työpaikan toimintamalleja ja vakiintuneita tapoja, ja minulle tuli todellisia ahaa-elämyksiä.  Esitys oli konkreettinen, hauska ja hyväntahtoisen humoristinen, ja se auttoi meitä oivaltamaan miten työpaikan vuorovaikutussuhteissa voi toimia paremmin.  Todellista ratkaisukeskeisyyttä!  Hieno yhdistelmä psykologista tietoa, omien toimintatapojen oivaltamista, naurua ja stand up-teatteria!

 

Päivi Heinonen, osastonhoitaja, Kaarina:

Olen nähnyt Pirkko Heiskeen kouluttamassa yksikköä, jolla oli jonkinmoinen kriisi.  Kaikki halusivat kuunnella häntä, koska hänellä on mukavalla tavalla intensiivinen tapa puhua.  Hän tarttui suoraan asiaan, mutta henki ei ollut syyllistävä vaan hyväntahtoinen ja erittelevä. Jonkinlaiset konfliktit ovat ihmisten välisissä suhteissa väistämättömiä eivätkä ne ole vaarallisia, kun säilytämme aikuisen tavan toimia tilanteessa.  Mutta siihen voidaan tarvita ulkopuolisen apua!  Voin suositella Pirkkoa käsittelemään vaikeita tilanteita.

 

Kiinnostaako?  Ota yhteyttä heiske@heiske.fi

 

Tervejärkinen työyhteisö – koulutuksessa käsitellään esimerkkien ja yleistettävän psykologisen tiedon avulla sitä miten yhteisö pysyy järjissään ja työkykyisenä aikuisten ihmisten yhteisönä. Koulutuksessa luodaan tulevaisuuden visioksi käyttäytyminen tavalla, joka on ammatillista ja vastaa aikuisuutta. Koulutuksessa voi nauraa ja oppia, ja ongelmilla on taipumusta kutistua käsiteltävään kokoon.

Koulutuksella on perinnäisesti ollut riskinä se, että jaettu tieto jää teoriaksi, omaan ”laatikkoonsa”, ja käytäntö jatkuu entisellään.  Koulutus, joka ei siirry käytäntöön, on pahimmillaan haitallinen, koska se opettaa, että puheiden ei tarvitse kohdata arjen todellisuutta.  Yhteisöstä voi tulla kyyninen. Tämä koulutus sisältää taustamateriaalin, pohdinta- ja keskustelutehtäviä, joiden tarkoitus on tehdä uusi tapa tutuksi, jolloin siihen on helpompi  siirtyä myös käytännössä .

Verkkokoulutus koostuu neljästä kahden viikon väliajoin toimitettavasta koulutusluennosta.  Jokainen koulutuskerta koostuu useasta videosta, joihin liittyy keskustelu- ja/tai harjoitustehtäviä. Videot voi katsoa yksin tai ryhmässä.

Jos yhteisösi pohdittavat kysymykset liittyvät erityisesti ammattikäsitykseen, aggressiivisuuteen tai röyhkeään/rajoja ylittävään käytökseen, voidaan pakettiisi liittää myös näitä aiheita käsittelevät  luennot.

 Nettikoulutuksen hinta määräytyy organisaation koon mukaan.

 

Ota yhteyttä, tilaa nyt!   Kirjoita sähköpostiin heiske@heiske.fi

 

Olen joutunut opettelemaan kantapään kautta työyhteisöjen toimintatapoja. Aikoinani kolhin työntekijänä omaa työpaikkaani kuin elefantti posliiniastioita. Nykyään kykenen auttamaan monia ryhmiä ongelmissa, joihin aikoinaan sotkeuduin itse. Kun minä olen kyennyt läpikäymään tämän muuntautumisprosessin elefantista työpaikkaenkeliksi, se on mahdollista sinullekin.

Pirkko Heiske

 

 

 

 

 

 

 

 

Shopping Cart