VALMENNUSTA TYÖPAIKALLE

LÄHIJOHTAMISEEN, TYÖYHTEISÖÖN TAI ASIAKASTYÖHÖN

Tilaisuuden ominaislaatu suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutukset voidaan rakentaa valmiiden luentoaiheiden varaan tai ne voidaan suunnitella ennakkokeskustelujen perusteella. 

Luentoaiheissa on kolme pääteemaa: johtajuus, työyhteisö/työntekijäroolit ja asiakastyö.  Pääteemat jakautuvat yksittäisiin koulutusaiheisiin.  Yhden aiheen käsittely vie noin 1 ½ tuntia.  Yhdistele kuvan aiheita tarpeisiinne sopivaksi kokonaisuudeksi tai nimeä uusi aihe.

Tarjolla 1 – 2 tunnin koulutus , 3-4 tunnin koulutus, koko päivän koulutus tai koulutuspäivien sarja. Hinta määräytyy organisaation koon mukaan.

Ota yhteyttä! Kysy tarjousta, kirjoita:  heiske@heiske.fi

MITÄ SAAT TÄMÄN KOULUTUKSEN OSALLISTUJANA?

  • Yhteisön toiminta helpottuu, koska kaikki osapuolet tunnistavat roolinsa.
  • Työpaikalla kaikki osaavat paremmin toimia yhteisön päämäärän suuntaan ja työkeskeisesti.
  • Työpaikalla tiedetään entistä paremmin missä käy asiallisen ja epäasiallisen käytöksen raja. minkälaista erityislaatua voidaan suosia, mitä sallia ja mikä pitää kieltää.
  • Lähiesimiesten rooli esimiehinä helpottuu, koska he ovat saaneet keinoja arkijohtamisen hankaliin tilanteisiin
  • Asiakastyö helpottuu, koska on löydetty keinoja vaikeisiin asiakaskohtaamisiin
  • Yhteisön jäsenet ovat entistä mukavampia työntovereina ja esimiehinä – mutta myös perheenjäseninä, koska koulutuksen välittämiä taitoja siirtyy myös heidän henkilökohtaiseen elämäänsä.

Oona Kokkonen, palvelupäällikkö. Eksote/Toimistopalvelut:

“Olen ensimmäisen kerran kuullut Pirkko Heiskeen puhuvan johtamiskoulutuksessa syksyllä 2018 ja kutsuin hänet sen jälkeen puhumaan johtamani työyksikön parille sadalle työntekijälle.  Koulutukset ovat parhaita, joihin olen osallistunut koko työurani aikana.”

Terhi Tynjä, Peltolan varhaiskasvatusaluejohtaja, Orimattila:

”Pyysin alkuaan Pirkkoa esimiesten tueksi, kun johdettavien työntekijöiden ja hoidettavien lasten määrä oli organisaatiomuutoksen myötä kasvamassa äkkirysäyksellä.  Saimme kohdalleen osuvaa apua vaativassa tilanteessa.

Myöhemmin Pirkko oli kouluttamassa myös työntekijöitämme kun halusimme varmistaa, että uudet työntekijät saadaan mukaan yhteisöön.  Hän ymmärsi miten ihmiset ajattelevat ja toimivat, miten tukea meitä muodostamaan hyvä ryhmä.  Moninaisuus on tervetullutta, kun se tukee työn tekemistä ja hyväntahtoista yhteisöä.  Työpaikan tulee olla työtä varten – jos tämä unohtuu, työpaikka saattaa muuttua jonkinlaiseksi olohuoneeksi.  Esimiehen tulee toimia yhteisössä mallina työkeskeiselle ajattelutavalle ja inhimillisesti hyvälle tavalle toimia. 

Yhteisömme on mielestäni onnistunut hyvin selviämään kasvuvaiheestaan. ”

Päivi Heinonen, osastonhoitaja, Kaarina:

”Olen nähnyt Pirkko Heiskeen kouluttamassa yksikköä, jolla oli jonkinmoinen kriisi.  Kaikki halusivat kuunnella häntä, koska hänellä on mukavalla tavalla intensiivinen tapa puhua.  Hän tarttui suoraan asiaan, mutta henki ei ollut syyllistävä vaan hyväntahtoinen ja erittelevä. Jonkinlaiset konfliktit ovat ihmisten välisissä suhteissa väistämättömiä eivätkä ne ole vaarallisia, kun säilytämme aikuisen tavan toimia tilanteessa.  Mutta siihen voidaan tarvita ulkopuolisen apua!  Voin suositella Pirkkoa käsittelemään vaikeita tilanteita.”

Mirka Puputti, ohjaaja, Janakkala:

”Olemme koulutusten jälkeen alkaneet puhua palavereissa enemmän ja kuunnella paremmin kuin aikaisemmin, ja ilmapiiri on parantunut. Koulutuksissa meistä tuntui, että meidän tilanteemme on ainutlaatuinen ja meidän kokemuksillamme on arvoa. Me etsimme ratkaisuja yhdessä. Koulutuksissa oli avoin ja rento, huumorintajuinen tunnelma.  Pirkko tarttui suoraan ongelmiin.  Syntyi tunnelma, jossa ratkottava ongelma näyttäytyi hyvien ihmisten kehitysvaiheena eteenpäin. Koulutuksen toteutus havainnollisti  niitä taitoja, joita koulutuksessa opetettiin, ja analysoimme koulutustilannetta itseäänkin. Me olemme päässeet eteenpäin ryhmänä ja minä esimiehenä. Me olemme todella oppineet uusia keinoja.”

Yhteydenotot:

 Pirkko Heiske Oy

 heiske@heiske.fi, 050-5544280; www.heiske.fi

Shopping Cart