MONIMUOTOVALMENNUS

MONIMUOTOVALMENNUS SOPII PIENEMILLE OSALLISTUJAJOUKOILLE. 

VALMENNUS LÄHTEE KARTOITTAMALLA OSALLISTUJIEN TODELLISIA TILANTEITA JA KULJETTAA OSALLISTUJAT RATKAISUJEN ARVIOINTIIN ASTI.

 

VAATIVAT JA TUNTEITA HERÄTTÄVÄT ASIAKKAAT

REHTI ESIMIES

TERVEHENKINEN TYÖYHTEISÖ

VAATIVAT JA TUNTEITA HERÄTTÄVÄT ASIAKKAAT

MONIMUOTOVALMENNUS VERKOSSA

Sinä, jolla on mukavien asiakkaiden lisäksi hankalia asiakastilanteita! Haluatko verkkovalmennuksen, joka käsittelee  juuri sinun asiakastyösi ongelmatilanteita?

Minkälaisia ovat sinun työsi hankalat asiakastilanteet?

Tämä koulutus on sinulle, jolla on mukavien asiakkaiden lisäksi vaativia ja tunteita herättäviä asiakkaita.

 

Mietitkö sinäkin

 • miten kohdata asiakas, joka ei noudata yleisiä pelisääntöjä?
 • miten toimia aggressiivisten ihmisen kanssa?
 • miten toimia vakivalittajien kanssa?
 • mitä tehdä, jos asiakas ryhtyy liian henkilökohtaiseksi?
 • mitä tehdä opettajana tai rehtorina, kun koululaisten vanhemmat vaativat kohtuuttomia?
 • miten suhtautua asiakkaaseen, joka valehtelee työntekijälle?
 • miten opastaa vanhustenhuollon omaiset omaan rooliinsa omaisina?
 • miten toimia, jos asiakkaana on manipulatiivinen henkilö?
 • miten toteuttaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta kehitysvammahuollossa?
 • miten toimia, jos asiakas ei kunnioita työntekijän asiantuntemusta?
 • miten toimia kauppakeskuksen ongelma-asiakkaiden kanssa?

Valmennuksen sisältö

(Valmennukseen voidaan sisällyttää kaikki tai jotkut seuraavista osista)

 1. Minkälaisiin asiakaspalvelutilanteisiin haluat tilaajana ratkaisuja, mitä tavoittelet?
 2. Videot Aggressio ja vihaiset ihmiset sekä Rajattomat ihmiset
 3. Vuorovaikutteinen luento internetissä valmennuksen teemasta, kommentointi- ja ryhmäkeskustelumahdollisuus
 4. Keräämme työpaikalta valmennusteemaan liittyviä todellisia esimerkkitilanteita. Työpaikan todellisten tilanteiden kuvauksista voidaan yhdistämällä ja yksityiskohtia muuttamalla tehdä ”kertomuksia”, joista ei tunnista yksittäistä asiakasta, työntekijää, esimiestä eikä yksikköä.
 5. Ongelmatilanteisiin työstetään vaihtoehtoisia toimintatapoja toimia. Ehdotusten taustalla on yritys ymmärtää tilanteiden perussyyt oikein, niin ongelman eri osapuolia kuin organisaationkin tarpeita kunnioittaen.
 6. Työntekijät kokeilevat uusia toimintatapoja ja arvioivat niitä.
 7. Jokaisella osallistujalla on sparrauskumppani.
 8. Kuvaukset vaikeista tilanteista ja ratkaisut niihin ovat luettavissa yhteisellä keskustelualulla, joten valmennuksen osallistujat oppivat toistensa esimerkkitilanteista.
 9. Yhteisessä webinaarissa läpikäydään kuvaukset ongelmatilanteista, kokemukset uusista ratkaistuista ja arvioidaan niitä.
 10. Ongelmallisten asiakastilanteiden ratkaisuista voidaan koota yhteinen ”kirjasto” kaikkien työntekijöiden käyttöön.

 

ASIAKKAAN KOKEMUS:

                                                     Tämä on hyvä! Minulla on kokemusta.

                                                     Kati Mikkola

                                                     palveluyksikön johtaja, Tukena Pappilanpuisto

 

Mitä saatte, jos työpaikallasi toteutetaan tällä tavalla internetin kautta toteutettu valmennus?

 • Saatte valmennuksen, joka perustuu työpaikkanne todellisiin asiakastilanteisiin.
 • Saatte valmennuksen, johon on helppo osallistua työpaikalta tai kotikonttorista käsin, matkustamatta.
 • Saatte valmennukseen liittyvän kirjallisen materiaalin ja harjoitustehtävät pysyvään käyttöön.
 • Saatte mahdollisuuden katsoa videoita ja keskustelutehtäviä ryhmässä tai yksin, työpaikalla tai kotona, päivällä tai yöllä, kerran tai monta kertaa. Samaa videomateriaalia voidaan käyttää suuren työntekijäjoukon kouluttamiseen, joten valmennus on edullista. Saatte materiaalia uuden työntekijän perehdyttämiseen, kenties eri yksiköiden erilaisuuden ymmärtämiseen ja ehkä käytäntöjen yhdenmukaistamiseen.
 • Saatte hauskan kokemuksen etävalmennuksen mahdollisuudesta tarjota välitöntä kontaktia.
 • Saatte työyhteisössänne kokemuksen, että hankalia asiakastilanteita voidaan käsitellä niin, että käsittely lisää työyhteisön keskinäistä kunnioitusta, asiakeskeisyyttä, hyviä asiakassuhteita.
 • Saatte valmennuksen, jossa työstetään eettisten arvojemme ja tervejärkisten toimintatapojen yhdistämistä käytännön työhön.
 • Saatte työstänne parempaa palautetta, koska on yhdessä voitu käsitellä huolenaiheita ja sopia ratkaisuista.
 • Saatte työntekijöitä ja työyhteisön, jonka hyvinvointi paranee, koska valmennuksen oivalluksia siirtyy myös työyhteisön sisäisiin vuorovaikutustaitoihin.
 • Olette entistä mukavampia ihmisiä ja perheenjäseniä, koska valmennuksen oivalluksia siirtyy myös yksityiselämään.

Vastaisiko tällainen verkkoon viety valmennus organisaationne tarvetta?  Jos kiinnostut, ota yhteyttä heiske@heiske.fi.  Varaamme keskusteluajan ja arvioimme tilannetta yhdessä.

Hirvittääkö valmennuksen vieminen verkkoon?

Kun valmennus viedään verkkoon, tutustuminen on hiukan hitaampaa kuin kasvokkain.  Kun on tutustuttu, luottamus on yhtä hyvä kuin kasvokkain, jopa parempi.  Valmennus on usein intensiivisempää verkossa kuin livenä. Verkossa toteuttava valmennus ei ole pelkkää ruudun tuijottamista:  voidaan kommentoida, keskustella, jakautua ryhmiin ja rupatella kahvitauolla saman pöydän äärellä!  Voidaan näyttää dioja ja käyttää valkotaulua.  Olen nähnyt ihmisten meditoivan,  jopa laulavan yhdessä!  Verkkoon viedyistä valmennuksista  ks. tästä (linkki blogiartikkeliin).

Valmennus yhdistää arkisen pulman ja psykologisen tulkinnan, ja valmennus tarjoaa halukkaille uuteen toimintatapaan valmentavat harjoitukset ja mahdollisuuden arvioida uutta tapaa.

Kiinnostaako?  Ota yhteyttä heiske@heiske.fi.

REHTI ESIMIES

VERKOSSA TOTEUTETTAVA MONIMUOTOVALMENNUS JOHTAJILLE JA TIIMINVETÄJILLE

Valmennus on tarkoitettu lähiesimiehille ja tiiminvetäjille, jotka ratkovat ihmisten johtamiseen liittyviä tilanteita.

Valmennuksen käsittelemät aiheet kerätään osallistujilta. Käsitellään arjen pulmatilanteita, joille valmennus tarjoaa psykologisen tulkinnan ja ratkaisuehdotuksia, joita sitten testataan.

 

Mietitkö sinäkin

 • miten selkiinnyttää esimiehen ja työntekijän roolit?
 • miten itsenäistää liian epäitsenäisesti toimivia työntekijöitä?
 • miten saada riitapukarit käyttäytymään ammatillisesti työpaikalla?
 • mitä tehdä, kun kaksi yksikköä on ajautunut vastakkainasetteluihin?
 • mitä tehdä, kun työpaikalla ei puhuta? Entä kun joku puhuu aivan liikaa?
 • mitä tehdä, kun joku on aina myöhässä?
 • mitä tehdä, kun joku yksikössä vetäytyy kokonaan joukosta?
 • mitä tehdä, kun kokoukset eivät ole napakoita, ja niihin kuluu paljon aikaa?
 • mitä tehdä, kun sovittuja pelisääntöjä ei noudateta?
 • mitä tehdä, kun jotkut vastustavat kovasti väistämättömiä uudistuksia?
 • mitä tehdä, kun joku valittaa koko ajan?

PITÄISIKÖ JOKU NÄISTÄ KYSYMYKSISTÄ RATKOA MYÖS SINUN TYÖPAIKALLASI?

 

Tämä koulutus on sinulle, jolla on arkipäivän helppojen johtamistilanteiden lisäksi hankalia johtamistilanteita.

Valmennuksen sisältö

(Valmennukseen voidaan sisällyttää kaikki tai jotkut seuraavista osista)

 1. Mihin kysymyksiin tilaajana haluat vastauksen, mitä tavoittelet?
 2. Ennakkovideo Työyhteisö, työntekijän ja esimiehen roolit
 3. Vuorovaikutteinen luento internetissä valmennuksen teemasta, kommentointi- ja ryhmäkeskustelumahdollisuus
 4. Keräämme työpaikalta valmennusteemaan liittyviä todellisia esimerkkitilanteita.
 5. Ongelmatilanteiden käsittelyyn laaditaan harjoituksia, joilla työstetään vanhalle tavalle vaihtoehtoista tapaa toimia hankalissa tilanteissa.
 6. Osallistujat kokeilevat uutta menettelytapaa työpaikalla.
 7. Yhteinen keskustelualusta kokemusten jakamiseen. Mahdollisuus oppia toisten valmennettavien ongelmatilanteista.
 8. Lopuksi uusiin toimintatapoihin liittyvä webinaari valmentajan ja koulutusryhmän kanssa: arvioidaan uuden toimintatavan käyttökelpoisuutta.

ASIAKKAAN KOKEMUKSIA:

Johtamisvalmennuksemme Rehti esimies syksyllä 2020 oli parasta!  Kuvailin valmennuksessa kolme hankalaa johtamistilannetta, sain niihin oivaltavat tulkinnat ja ohjeita/ideoita niiden ratkomiseen. Hienoja videoita, hyviä e-kirjoja! Valmennus vaati työtä, mutta se kannatti. Pohdin valmennusryhmämme muiden jäsenten tilanteita, sparrasimme toisiamme, ratkoimme tilanteita ja raportoimme ne.  Tällä valmennusmenetelmällä kerää paljon kokemusta lyhyessä ajassa.  Olen johtajana nuori, mutta kokemusten määrässä olen vanhentunut yhdessä syksyssä monta vuotta!

Kati Mikkola, palveluyksikön johtaja, Tukena Pappilanpuisto

 

Mitä saatte, jos työpaikallasi toteutetaan tällä tavalla internetin kautta toteutettu valmennus?

 • Saatte valmennuksen, joka perustuu lähiesimiesten ja tiiminvetäjien todellisiin, eriteltyihin tarpeisiin.
 • Saatte valmennuksen, johon on helppo osallistua työpaikalta tai kotikonttorista käsin, matkustamatta.
 • Saatte valmennukseen liittyvän kirjallisen materiaalin ja harjoitustehtävät pysyvään käyttöön. Erikseen sovittaessa saatte ennakkovideoita ja/tai webinaari nauhoitetaan.
 • Jos webinaari nauhoitetaan, saatte webinaarimateriaalin käyttöön myös niille esimiehille/tiiminvetäjille, jotka eivät pääse koneen ääreen live-tilaisuuteen. Saatte mahdollisuuden katsoa videoita ja keskustelutehtäviä ryhmässä tai yksin, työpaikalla tai kotona, päivällä tai yöllä, kerran tai monta kertaa.
 • Jos ongelmatilanteiden ratkomisesta tehdään videoita, saatte materiaalia, josta voidaan koostaa esimiehille kokoelma arkisten ongelmatilanteiden ratkaisuja myöhempäänkin käyttöön. Tietoja voidaan käyttää uuden esimiehen perehdyttämiseen ja ehkä eri yksiköiden käytäntöjen yhdenmukaistamiseen.
 • Saatte hauskan kokemuksen etävalmennuksen mahdollisuudesta tarjota välitöntä kontaktia. Nettivalmennuksesta voidaan saada hyvä ja intensiivinen vuorovaikutustilanne.
 • Saatte esimiehinä kokemuksen, että aidosti hankalista tilanteista voidaan kertoa niin, että kertominen lisää asiakeskeisyyttä ja esimiesten keskinäistä kunnioitusta. Saatte vahvistettua lähiesimiesten yhteistyöverkostoa.
 • Saatte valmennuksen, jossa työstetään eettisten arvojemme ja tervejärkisten toimintatapojen yhdistämistä käytännön työhön.
 • Saatte työstänne parempaa palautetta, koska on yhdessä voitu käsitellä huolenaiheita ja sopia ratkaisuista.
 • Saatte esimiehiä, työntekijöitä ja työyhteisön, jonka hyvinvointi paranee, koska valmennuksen oivalluksia siirtyy myös työyhteisön sisäisiin vuorovaikutustaitoihin-
 • Olette entistä mukavampia ihmisiä ja perheenjäseniä, koska valmennuksen oivalluksia siirtyy myös yksityiselämään.

Sopisiko tällainen verkkoon viety valmennus teille?  Jos kiinnostut, ota yhteyttä heiske@heiske.fi.  Varaamme keskusteluajan ja arvioimme tilannetta yhdessä.

Hirvittääkö valmennuksen vieminen verkkoon?

Kun valmennus viedään verkkoon, tutustuminen on hiukan hitaampaa kuin kasvokkain.  Kun on tutustuttu, luottamus on yhtä hyvä kuin kasvokkain, jopa parempi.  Valmennus on usein intensiivisempää verkossa kuin livenä. Verkossa toteuttava valmennus ei ole pelkkää ruudun tuijottamista:  voidaan kommentoida, keskustella, jakautua ryhmiin ja rupatella kahvitauolla saman pöydän äärellä!  Voidaan näyttää dioja ja käyttää valkotaulua.  Olen nähnyt ihmisten jopa laulavan yhdessä!  Verkkoon viedyistä valmennuksista  ks. tästä (linkki blogiartikkeliin).

Kiinnostaako?  Voimme arvioida yhdessä vastaako tällainen valmennus teidän tarpeitanne. Ota yhteyttä heiske@heiske.fi.

TERVEHENKINEN TYÖYHTEISÖ

MONIMUOTOVALMENNUS VERKOSSA

Mietitkö sinä työyhteisön pulmatilanteita: miten taklata arjen harmaus tai kehittää keskustelukulttuuria? Tai miten ottaa onnistuneesta poikkeustilanteesta mallia muihinkin tilanteisiin?

Haluatko verkkoon viedyn valmennuksen, jolla edistää juuri teidän työyhteisönne sisäistä vuorovaikutusta ja ihmisten imua työhönsä? 

 

Mitä tehdä, kun

 • esimiehen, työntekijän ja asiakkaan roolit ovat epäselvät?
 • haluamme työhön lisää vetovoimaa?
 • työyhteisöllä ei ole suuntaa, yritetään vain selvitä seuraavaan lomajaksoon asti?
 • eri ammattiryhmien välille syntyy kitkaa?
 • keskustelu ei työpaikalla suju?
 • jollakulla on hyviä ideoita, mutta ne eivät etene käytäntöön?
 • työpaikalla on jakauduttu vastakkaisiin ryhmiin?
 • joku on jäänyt kiinni vuosien takaisiin kiistoihin?
 • kokousaikataulut eivät pidä?
 • joku uuvuttaa työyhteisön synkillä puheillaan?
 • työroolit pettävät ja yhteisössä liu’utaan henkilökohtaisuuksiin?
 • yksikössä joku vetäytyy kokonaan joukosta?
 • asioita on selvästi liikaa?

PITÄISIKÖ JOKIN NÄISTÄ KYSYMYKSISTÄ RATKOA MYÖS SINUN TYÖYHTEISÖSSÄSI?

 

Valmennus on tarkoitettu

 • niille työntekijöille ja/tai esimiehille, jotka tavoittelevat arkeen lisää energiaa, työyhteisölleen suuntaa, ratkaisua työyhteisön sisäisiin ristiriitoihin tai roolien epäselvyyteen

 

Valmennuksen sisältö

(Valmennukseen voidaan sisällyttää kaikki tai jotkut seuraavista osista)

 1. Mihin kysymyksiin tilaajana haluat vastauksen, mitä tavoittelet?
 2. Ennakkovideo valmennuksen teemasta.
 3. Webinaari valmennuksen teemasta, kommentointi- ja ryhmäkeskustelumahdollisuus
 4. Keräämme työpaikalta valmennusteemaan liittyviä todellisia esimerkkitilanteita.
 5. Ongelmatilanteiden käsittelyyn laaditaan harjoituksia, joilla työstetään vanhalle tavalle vaihtoehtoista tapaa toimia hankalissa tilanteissa.
 6. Osallistujat kokeilevat uutta menettelytapaa työpaikalla.
 7. Lopuksi uusiin toimintatapoihin liittyvä webinaari: arvioidaan uuden toimintatavan käyttökelpoisuutta.

 

 

ASIAKKAAN KOKEMUS:

Olemme Kuopion aikuissosiaalityössä käyttäneet syksyllä 2020 Pirkko Heiskeen monimuotovalmennusta kehittääksemme työyhteisön työnjakoa ja keskustelukulttuuria.  Valmennus koostui valmiista videoista, webinaareista, kirjoitustehtävistä, keskusteluista pienissä ja suuremmissa ryhmissä. Jokainen osallistuja kuvasi tilanteita omalta kannaltaan, ja pääsimme puhumaan isommista asioista yhdessä. Saimme omaan yksikköömme tarvittua apua sopivan psykologisen etäisyyden päästä. Emme tavanneet, mutta kanssakäyminen oli kuin samassa huoneessa. Olen tyytyväinen ja aiomme käyttää Pirkko Heiskeen valmennusta toisenkin kerran.

Heli Pärnänen, vs. sosiaalityön päällikkö, Kuopion kaupunki

 

Mitä saatte, jos työpaikallasi toteutetaan tällä tavalla internetin kautta toteutettu valmennus?

 • Saatte valmennuksen, joka perustuu työpaikkanne todellisiin, eriteltyihin tarpeisiin.
 • Saatte valmennuksen, johon on helppo osallistua työpaikalta tai kotikonttorista käsin, matkustamatta.
 • Saatte valmennukseen liittyvän kirjallisen materiaalin ja harjoitustehtävät pysyvään käyttöön. Erikseen sovittaessa saatte ennakkovideoita ja/tai webinaari nauhoitetaan.
 • Jos webinaari nauhoitetaan, saatte materiaalin käyttöön myös niille työntekijöille/esimiehille, jotka eivät pääse koneen ääreen live-tilaisuuteenSaatte mahdollisuuden katsoa videoita ja keskustelutehtäviä ryhmässä tai yksin, työpaikalla tai kotona, päivällä tai yöllä, kerran tai monta kertaa. Samaa videomateriaalia voidaan käyttää suuren työntekijäjoukon kouluttamiseen, joten valmennus on edullista.
 • Jos ongelmatilanteiden ratkomisesta tehdään videoita, saatte materiaalia uusien työntekijöiden perehdyttämiseen ja ehkä eri yksiköiden käytäntöjen yhdenmukaistamiseen.
 • Saatte hauskan kokemuksen etävalmennuksen mahdollisuudesta tarjota välitöntä kontaktia
 • Saatte työyhteisössänne kokemuksen, että aidosti hankalista tilanteista voidaan kertoa niin, että kertominen lisää työyhteisön keskinäistä kunnioitusta ja asiakeskeisyyttä.
 • Saatte valmennuksen, jossa työstetään eettisten arvojemme ja tervejärkisten toimintatapojen yhdistämistä käytännön työhön.
 • Saatte työstänne parempaa palautetta, koska on yhdessä voitu käsitellä huolenaiheita ja sopia ratkaisuista.
 • Saatte työntekijöitä ja työyhteisön, jonka hyvinvointi paranee, koska valmennuksen oivalluksia siirtyy myös työyhteisön sisäisiin vuorovaikutustaitoihin.
 • Olette entistä mukavampia ihmisiä ja perheenjäseniä, koska valmennuksen oivalluksia siirtyy myös yksityiselämään.

 

Sopisiko tällainen verkkoon viety valmennus teille?  Jos kiinnostut, ota yhteyttä heiske@heiske.fi.  Varaamme keskusteluajan ja arvioimme tilannetta yhdessä.

 

Hirvittääkö valmennuksen vieminen verkkoon?

 

Kun valmennus viedään verkkoon, tutustuminen on hiukan hitaampaa kuin kasvokkain.  Kun on tutustuttu, luottamus on yhtä hyvä kuin kasvokkain, jopa parempi.  Valmennus on usein intensiivisempää verkossa kuin livenä. Verkossa toteuttava valmennus ei ole pelkkää ruudun tuijottamista:  voidaan kommentoida, keskustella, jakautua ryhmiin ja rupatella kahvitauolla saman pöydän äärellä!  Voidaan näyttää dioja ja käyttää valkotaulua.  Olen nähnyt ihmisten lounastavaan, jopa meditoivan ja laulavan yhdessä!  Verkkoon viedyistä valmennuksista  ks. tästä (linkki blogiartikkeliin).

 

Valmennus yhdistää arkisen pulman ja psykologisen tulkinnan, ja valmennus tarjoaa halukkaille uuteen toimintatapaan valmentavat harjoitukset ja mahdollisuuden arvioida uutta tapaa. Valmennuksessa pidetään hauskaa, koska hauskassa tilanteessa ihminen oppii paremmin.

 

Kiinnostaako?  Ota yhteyttä heiske@heiske.fi.

Shopping Cart