Suomen Lääkäriliitto, Fimnet, Hki;  johtamiskoulutusta eri teemoista:  esimiehen psykologinen tehtävä, ryhmän dynamiikka ja kehitysvaiheet, muutoksen johtaminen,  keskustelukulttuuri, palaute ja puheeksiotto

Nokia;  Espoo, Oulu, Tampere;  työyhteisökoulutusta eri yksiköille

Oikeusministeriö;  vaativat asiakkaat –koulutusta oikeusaputoimistojen työntekijöille eri puolilla Suomea

Kauppakamarit Hki, Oulu, Riihimäki-Hyvinkää, Lohja, Kouvola, Rauma; vaativiin asiakkaisiin liittyvää koulutusta, vaikeiden ryhmätilanteiden johtamiseen liittyvää koulutusta

Oy SKF Ab; Espoo;  työyhteisö- ja muutoskoulutusta


FCG Helsinki, Lappeenranta;   johtamis-, työyhteisö- ja asiakaskohtaamiskoulutusta eri teemoista:  esimiesrooli, vaativat tilanteet, muutosjohtaminen, erilaiset ihmiset työyhteisössä, voimavarakoulutus

Pohjois-Suomen  AVI, työyhteisökoulutusta; nuoriso-osasto:  ammatti-identiteettiin liittyvää koulutusta;  Itä-Suomen AVI; työsuojelutarkastajien vaativiin asiakkaisiin liittyvää koulutusta

Caruna Oy,  Espoo;  vaativat asiakkaat -koulutusta


Opetushallitus;  työyhteisökoulutusta

Edumar Oy;  johtamiskoulutusta ja työyhteisökoulutuksia, eri teemoja:  ammatti-identiteetti, erilaisuus/moninaisuus työyhteisössä, epäasiallinen käytös, luottamus/valta työyhteisössä, palautteen antaminen

Attendo Oy, Turku, Kuopio;  vaativat omaiset –koulutusta

HUS, HYKS, Peijaksen sairaala, Lohjan sairaala, Kirurginen sairaala, Auroran sairaala;  työyhteisökoulutusta eri osastoille

Heinolan kaupunki; johtamiskoulutussarja kaupungin esimiehille

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Lahti; työyhteisökoulutusta

Yleisradio, koulutusyksikkö, kulttuuri- ja lastenohjelmat;  työyhteisökoulutusta

PPSHP, tietohallinto, Oulu; työyhteisökoulutusta

Etelä-Karjalan Keskussairaala, Lappeenranta;  johtamiskoulutusta

Otalammen päiväkoti, Vihti;  työyhteisökoulutusta


Vitasaaren kaupunki, Ruokapalvelu; työyhteisökoulutusta

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä;  johtamiskoulutusta

Lohjan kaupunki; asiakaspalvelukoulutusta

Seurakuntaopisto, Järvenpää, Pieksämäki;  työyhteisökoulutusta

PlusTerveys  Hammaslääkäriasema Vitadent, Kirkkonummi;  työyhteisökoulutusta

Lahden kaupunki, Kehitysvammahuolto;  johtamiskoulutusta, työnohjausta

VTT, Espoo;  työyhteisökoulutusta

 

 Osallistuja reilu ja rohkea esimies -koulutuksessa syksyllä 2018:  

“Paras koulutus tähänastisessa elämässäni.”

 

Rehtori Eija Pollari, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, 2018:

 Pirkko Heiske on ollut kesäyliopistomme luottokouluttaja ja pitänyt koulutusta monenlaisille ryhmille kirjastoväestä ja perhetyöntekijöistä keittiöhenkilökuntaan ja esimiehiin.  Pirkko on kouluttanut monenlaisista teemoista työyhteisöihin ja johtamiseen liittyen: muutoksen läpikäymisestä, palautteesta ja puheeksi otosta, työtekijätaidoista, työpaikan ristiriidoista, tiimin kehitysvaiheista, ajan hallinnasta ja johtajan tehtävistä. Pirkko osaa luoda uuden koulutusaiheen, kun hänelle esittelee teeman, joka tarvitsisi käsittelyä, kunhan teema liittyy ihmisten keskinäissuhteisiin, työntekoon ja organisaatioon.

Pirkko saa koulutuksestaan säännöllisesti hyvää palautetta.  Pirkko on tehnyt kesäyliopistollemme sekä yleisiä, kaikille avoimia koulutuksia että työpaikkakohtaista tilauskoulutusta. Häntä pidetään selkeäsanaisena, ja hän on taitava yhdistämään arjen käytännöllisiin tilanteisiin liittyviä kysymyksiä yleisempään yhteyteen. Hän osaa valaista samaa asiaa organisaation eri osapuolten näkökannalta.  Hän on hyvä koulutusten yllättävissä tilanteissa ja kykenee vastaamaan haastavallekin asiakkaalle. Hän kuuntelee mielellään kurssiosallistujien näkökantoja, kykenee saamaan monet hiljaisetkin ryhmät keskustelemaan ja toisaalta pitämään vilkkaatkin ryhmätilanteet koossa.  Hänessä on tervettä suoruutta, hyvää myötämieltä, paljon arvostusta ihmisiä kohtaan ja lämpimän huumorin tajua.

Suomen kesäyliopistoseura valitsi aikoinaan Pirkko Heiskeen Vuoden kouluttajaksi, ja hän on pitkäaikaisen kokemukseni mukaan joustava ja luotettava yhteistyökumppani.

 

TJ, tuottaja Marttiina Saksa, Edumar Oy:

Olen tehnyt Pirkko Heiskeen kanssa yhteistyötä jokseenkin kymmenen vuotta, viime vuodet Edumar Oy:n puitteissa.  Pirkko on kouluttanut järjestämissämme tilaisuuksissa monenlaisia sosiaali- ja terveystoimen erikoistuneita työntekijäryhmiä työterveyshoitajista psykiatrisiin työntekijöihin, palveluohjaajista jonohoitajiin. 

Pirkko on pitänyt sekä yksittäisiä luentoja että puheenjohtanut kokonaisia koulutuspäiviä, ja puheenjohdetun koulutuksen ilmapiiri on aina ollut asiakeskeinen ja leppoisa. Yksittäisistä luennoista Pirkko saa erinomaisia palautteita niin asian sisällöstä, sen esittämisestä kuin kyvystä toimia läsnäolijoiden kanssa niin, että osallistujat voivat kokea koulutustilanteen ainutlaatuiseksi mahdollisuudeksi työstää työelämän kysymyksiä. Pirkolla aina hyvä kirjallinen taustamateriaali ja hänellä on laaja osaamisalue.  Hän on pitänyt koulutusta moninaisista teemoista, joita ovat johtamisen psykologia, ajankäytön hallinta, työnpaikan tunteet ja vuorovaikutus, vaativat asiakkaat, tiimin kehittyminen.  Pirkolla on erityiskykynä kyetä oivaltamaan nopeasti mistä läsnäolijoiden esittämässä huolessa on kyse.  Pirkon koulutuksessa on myös hauskaa.

Shopping Cart