– tehdäänkö työtä asiakas-, työntekijä- vai organisaatiolähtöisesti? Kahden tai kolmen näkökannan ylläpitäminen on hankalaa, siksi työ voi valua työntekijä- tai organisaationäkökulmasta tehdyksi