TERVEHENKINEN TYÖYHTEISÖ  – videoiden sisältö:

Työyhteisö, työntekijän ja esimiehen roolit. Tavoitteena perustehtäväkeskeinen työyhteisö, jossa esihenkilö ja työntekijä pitävät omat roolinsa. Roolit selkiinnyttävät yhteisöä, kun kukin tietää mitä häneltä odotetaan, sosiaaliset tarpeet tukevat yhteisöä terveesti eivätkä ohjaa sitä vinoon. Mutta mitä järkevät roolit ovat?

Puhetavat ja keskustelun edistäminen.  Kaikki tunteet ovat sinällään OK ja ne tarjoavat tietoa. Mutta puhetapoja kannattaa säädellä! Sosiaalisia tarpeita ymmärtämällä asiakeskustelu kehittyy, jopa innostuu.

Erilaisuutta, oikeudenmukaisuutta, ongelmia. Kaikki erilaisuus ei ole tervetullutta ja oikeudenmukaisuudesta kannattaa kysyä mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja m,itä tehdä hankalille tunteille, vaikkapa kateudelle?

Masennus ja apea työpaikkailmapiiri.  Ihmisellä on hengissä säilymisen tarpeen vuoksi tervettäkin taipumusta negatiiviseen ajatteluun. Mutta ilmapiiriä kannattaa tarkkailla ja johtaa! Negatiivisuudesta on hyötyäkin…

Play Video
Play Video

Enter your title

Enter your description
 • TYÖYHTEISÖ VIDEO 1= 23 Minuutti
 • TYÖYHTEISÖ VIDEO 2= 17 Minuutti
 • TYÖYHTEISÖ VIDEO 3= 19 Minuutti
 • TYÖYHTEISÖ VIDEO 4= 24 Minuutti
 • PUHETAVAT VIDEO 1= 16 Minuutti
 • PUHETAVAT VIDEO 2= 15 Minuutti
 • PUHETAVAT VIDEO 3= 16 Minuutti
 • PUHETAVAT VIDEO 4= 17 Minuutti
 • ERILAISUUS VIDEO 1= 20 Minuutti
 • ERILAISUUS VIDOE 2= 20 Minuutti
 • ERILAISUUS VIDOE 3= 11 Minuutti
 • MASENUUS VIDEO 1= 23 Minuutti
 • MASENUUS VIDEO 2= 22 Minuutti
 • MASENUUS VIDEO 3= 26 Minuutti

Ostatko tämän videon yksityisen ihmisen käyttöön?

Ostatko tämän videon esitysoikeuden alle 50 henkilön yritykselle/organisaatiolle?

Ostatko tämän videon käyttöoikeyden 50/yli 50 henkilön organisaation/yrityksen käyttöön?