VAATIVAT JA TUNTEITA HERÄTTÄVÄT ASIAKKAAT

OSA 2 Röyhkeät ja rajattomat ihmiset

Video 1

Tämä video käsittelee seuraavanlaisia teemoja:

Minkälaista on rajattoman ihmisen käytös? Mistä on oikein kyse? Rajaton tai heikkorajainen ihminen ei noudata niitä ääneensanomattomia pelisääntöjä, jotka on perinnäisesti uskottu ihmisten sisäistäneen.

Rajattoman/Heikkorajaisen ihmisen piirteitä on monissa ihmisissä, mutta myös organisaatioissa. Kyse ei ole vain yksittäisten ihmisten käytöksestä vaan myös yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka on antanut mahdollisuuden rajattomien toimintatapojen yleistyä.  Onko rajattomuus siis yhteiskunnan syytä?

Rajattoman käytöksen taustalla voi olla tietämättömyys ihmisten keskinäisistä pelisäännöistä, kapina ahdistavia sääntöjä vastaan tai luovan käyttäminen käyttäminen väärin, vastuuttomasti.  Rajatomuuden luonteen ymmärtäminen antaa keinoja rajattoman ihmisen hyvään kohtaamiseen. Miten ihmisestä siis tulee rajaton?

Video 2

Tämä video käsittelee rajojen asettamista. 

hmiset tarvitsevat sekä rajoja (pelisääntöjä tilanteissa toimimiseen) että oman henkilönsä tai tilanteensa ymmärtämistä.  Aikuinenkin asiakas voi tarvita niin rajoja kuin rakkautta vanhan lapsiin liittyvän sanonnan mukaisesti. 

Asiakkaat eivät aina ymmärrä mitä heiltä odotetaan, vaikka työntekijän mielestä pelisäännöt ovat itsestäänselviä.  Työntekijän ja asiakkaan maailmat voivat olla hyvin erilaiset.  Työntekijän tulee tarvittaessa ohjata asiakas järkevien rajojen sisään.

Video 3

Tämä video jatkaa edellisen videon teemaa: heikkorajaisten tai suorastaan rajattomien ihmisten ohjaaminen rajojen sisään.  Työyhteisön ja esimiehen tuki ovat tarpeen.

Shopping Cart