VAATIVAT JA TUNTEITA HERÄTTÄVÄT ASIAKKAAT

OSA 3 Ammatillisuus ja roolit

Video 1

Tässä videossa käsitellään ammatillisuutta ja työntekijäroolia: 

Ihmisellä on oikeus olla oma itsensä, mutta se ei merkitse oikeutta käyttäytyä miten tahansa.  Ammatillisuuden ei tule tarkoittaa persoonattomuutta vaan kykyä yhdistää persoonallisuus ammattirooliin.

Vaikeissa tilantenteissa työntekijän ammattirooli on koetteilla. Kannattaa opetella erottamaan asiakkaiden ilmaisut siitä mitä tulkitsee niiden tarkoittavan. 

Video 2

Vaikutusmahdollisuudet ja “toisin toimiminen”:

Työntekijän roolia helpottaa omien vaikutusmahdollisuuksien jäsentäminen:  mitä voi määrätä, mihin voi vaikuttaa, mihin ei voi vaikuttaa lainkaan?

Huono vuorovaikutustilanne on voinut jämähtää toistamaan samanlaisia tilanteita.  Silloin käydään usein jonkinlaista peliä, jota kumpikin osapuoli ylläpitää huomaamatta sitä.  Videossa esitellä keinoja toimia toisin, jolloin kehno tilanne voi mennä hyvällä tavalla pois raiteiltaan.

Shopping Cart