VALMENNUKSET JA KOULUTUKSET, AIHEINA

LÄHIJOHTAMINEN, esimerkiksi

  • johtamisidentiteetti, esihenkilön psykologiset roolit
  • vaativat johtamistilanteet
  • miten luoda imua työhön?

TYÖYHTEISÖ

  • työryhmädynamiikka
  • työntekijöiden keskinäissuhteet työpaikalla, epäasiallinen käytös
  • erilaiset ihmiset työryhmässä
  •  itseohjautuvuus, säännöt ja käytäntö

JA/TAI VAATIVAT ASIAKASKONTAKTIT

  • miten kohdata rajattomia, vihaisia tai valittavia ihmisiä?

LIVE-KOULUTUKSENA

joko WEBINAARINA tai  PAIKAN PÄÄLLÄ työpaikallasi.  Live-koulutus voidaan koota valmiista koulutusaiheista tai siihen voidaan luoda kokonaan uusi aihe. 

MONIMUOTOISENA KOULUTUKSENA

jonka sisältö suunnitellaan tarpeittenne mukaan.  Paikan päällä toteutettu valmennus ja/tai webinaari, valmiita videoita, pari-/ryhmäkeskusteluja, kyselylomakkeita, tehtäviä/harjoitteita, sparrauspari, henkilökohtainen neuvonta ja keskustelufoorumi. Valmennuksessa voidaan käyttää kaikkia tai vain joitakin toteutustapoja, yhteisen sopimuksen mukaan.

VALMIIKSI TEHTYINÄ VIDEOINA

jotka toimitetaan katsottavaksenne linkin kautta. Videon voi saada yksittäisestä luentoaiheesta tai suuremmasta aihekokonaisuudesta.  Valmiit koulutuskokonaisuudet on koottu aiheista VAATIVAT JA TUNTEITA HERÄTTÄVÄT ASIAKKAAT ja TERVEHENKINEN TYÖYHTEISÖ. 

Ota yhteyttä

Shopping Cart